Maalausmateriaalin laskuri tästä 

Ohje maalausmateriaalilaskuriin

- Täytä Excel- laskurin "seossuhteet ja yksikköhinnat" välilehdelle tarvittavat tiedot

- Käytä tarvittaessa apuna välilehden alaosan lisälaskuria

- Siirry välilehdelle "Laskuri nettohinnat ja kate%"

- Merkitse tarvitsemasi kateprosentti sille varattuun paikkaan

- Laskurilla saadaan CABAS:iin tuleva materiaalin ohjearvo

- Tallenna laskuri seuraavaa kertaa varten itsellesi

CABAS- laskelmassa materiaalikustannus lasketaan maalausmenetelmän ja pinta-ala tyypin mukaan. Materiaaliveloituksen ohjearvo merkitään järjestelmään, XX[€/m²]

  • Materiaalin määrä jokaiselle maalaustyypille on erilainen CABAS- laskentajärjestelmässä tutkittujen painoarvojen mukaisesti

 

Tätä lomaketta voivat käyttää ne joilla EI ole CABAS:ia tai CABAS-Paint:ia

Denna formulan är för dem som inte har Cabas 

Y-tunnuksen syöttämällä saatte yrityksenne tiedot näkyviin. Mata in FO-numret och ni får företags-uppgifter fram.

Tarkistakaa niiden oikeellisuus ja tehkää tarvittaessa muutokset. Kolla uppgifter och ändra, om det är nåt felaktigt

Syöttäkää hinta vain niille töille/materiaaleille joita teette, muussa tapauksessa kenttään voi syöttää 0 (nolla).

Mata in debitering i såna arbetsmoment, som ni gör. Annars mata in 0 (noll)